Badanie przeprowadzane przez GUS

br. prowadzonym w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców województwa śląskiego. Badanie prowadzane jest co 6 lat. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 15-69 lat w kształceniu formalnym i nieformalnym w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Urzędu Statystycznego w Katowicach w rozpowszechnieniu informacji o badaniu w regionie. Będziemy wdzięczni za wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców gminy w celu poinformowania ich i zachęcenia do udziału w badaniu.

Liczymy na Państwa wsparcie, za które z góry serdecznie dziękujemy.

 

Badanie - urząd statystyczny