Likwidacja Przedszkola nr 8

Przedszkole nr 8 zostało zlikwidowane  dn. 01.09.2023r.