mobiPortal - Instrukcja obsługi dla rodzica

mobiPortal - Instrukcja obsługi dla rodzica www.mobiportal.pl to platforma do wymiany informacji pomiędzy placówka oświatową, a rodzicami. Po zalogowaniu się do portalu rodzic ma możliwość podglądu obecności dziecka oraz posiłków.

 

mobiPortal - Instrukcja obsługi dla rodzica