Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

logo.1jpg

logo

  

W 22 roku nasze przedszkole otrzymało dotację celową na zakup książek będących nowościami wydawniczymi w ramach rządowego programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025".  Po pozytywnej weryfikacji wniosku Przedszkole nr 8  pozyskało środki finansowe w wysokości 3 125 zł, z czego 2 500 zł stanowi dotacja, natomiast 625zł wkład własny organu prowadzącego. W ramach otrzymanego wsparcia na kwotę 2 750 zostaną zakupione książki do biblioteki przedszkolnej, natomiast kwota 375 zł zostanie przeznaczona na realizację działań promujących czytelnictwo, m.in. na nagrody książkowe dla dzieci biorących udział w konkursach.