Opłata tylko za wyżywienie

Informacja
w miesiącu wrześniu opłata tylko za wyżywienie.
Proszę o wpłatę :
nr konta: 08 1560 1010 2148 1246 9516 0005
w kwocie:
198zł za 3 posiłki.
154 zł za 2 posiłki.
Wpłat należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego miesiąca.