Przyprowadzanie dzieci do 8.30

UWAGA!!!
Przyprowadzenie dzieci rano do godz. 8.30, po godz. 8.30 wejście do części budynku, gdzie znajduje się Przedszkole nr 8(od lewej strony) będzie zamknięte. Dyżurujące woźne od 8.30 będą znajdowały się w innej części budynku (kuchennej), w celu przygotowania dzieciom śniadania. Uprzejmie prosimy, o przestrzeganie tych zasad.